Kancelář

Advokátní kancelář působí na trhu právních služeb od roku 2003 a zaměřuje se na komplexní právní poradenství se specializací na vybrané oblasti českého právního řádu. Právní pomoc je poskytována klientům zejména v oborech práva obchodního, občanského, trestního, autorského, směnečného, a dále se kancelář specializuje na právní poradenství v oblastech ochrany průmyslového a duševního vlastnictví a nekalé soutěže. Advokátní kancelář poskytuje služby podnikatelským subjektům i jednotlivcům nejen v olomouckém regionu, ale na celém území České republiky.

Našim klientům se snažíme nabídnout nejen odborné právní znalosti, ale i individuální přístup k jejich právním problémům a znalost místního justičního prostředí.

Spolupráce

Řešení právních problémů by mnohdy nebylo dostatečné bez spolupráce s dalšími odborníky, a to jak z právního, tak i neprávního prostředí. Advokátní kancelář úzce spolupracuje dalšími kancelářemi v Olomouci, v Praze i v dalších městech České republiky, takže jsme schopni problémy klienta nechat posoudit a konfrontovat své právní názory i s názory spolupracujících kanceláří.

V oblasti poradenství průmyslových práv a práv duševního vlastnictví dlouhodobě spolupracujeme s patentovou kanceláří Chytilová & spol. se sídlem v Praze. Daňovou problematiku klientů řešíme s týmem daňového poradce Ing. Martina Vargy, BA a daňovým poradcem RNDr. et Mgr. Milanem Pastirčákem.

Advokátní kancelář dále využívá služeb notářského úřadu notářky Mgr. Zuzany Geroldové se sídlem v Přerově a několika exekutorských úřadů.