• Mgr. Tomáš Cimbota

  Mgr. Tomáš Cimbota

  Advokátní kancelář
   

  Kancelář patentového zástupce
  v rozsahu práv na označení a průmyslových vzorů  Působíme na trhu právních služeb od roku 2003.
  Zaměřujeme se na komplexní právní poradenství se specializací na vybrané oblasti českého právního řádu. Právní pomoc poskytujeme klientům v oborech práva obchodního, občanského, trestního, autorského a směnečného.
  Specializujeme se na právní poradenství z oblasti autorských práv, práv průmyslového vlastnictví a problematiky nekalé soutěže.


    Služby   Kontakt

Zaměření & služby

Našim klientům se snažíme nabídnout nejen odborné právní znalosti, ale i individuální přístup k jejich právním problémům a znalost místního justičního prostředí.Zaměření a kompletní služby

Spolupráce

Řešení právních problémů by mnohdy nebylo dostatečné bez spolupráce s dalšími odborníky, a to jak z právního, tak i neprávního prostředí. Advokátní kancelář úzce spolupracuje s dalšími kancelářemi v Olomouci, v Praze i v dalších městech České republiky, takže jsme schopni problémy klienta nechat posoudit a konfrontovat své právní názory i s názory spolupracujících kanceláří.

Praha

Chytilová & spol.

Poradenství průmyslových práv a práv duševního vlastnictví

www

Praha

Ing. Martin Varga, BA

Daňová problematika klientů

www

Přerov

Mgr. Zuzana Geroldová

Služby notářského úřadu

www

Olomouc

Ing. Martina Antlová

Daňová problematika klientů

www

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimbota
Advokátní kancelář

Horní náměstí 365/7
Olomouc 772 00
+420 585 221 309
ak.cimbota@volny.cz
cimbota@akcimbota.com

Po – Čt   9.00 – 16.00
Pá          9.00 – 14.00

  Informujeme tímto klienty kanceláře v postavení spotřebitelů (nepodnikatelů), že s účinností od 1. 2. 2016 ve vazbě na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi ním a advokátem vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb (či z kupní smlouvy, pokud by takovouto smlouvu advokát a klient uzavřeli), tedy tzv. "spotřebitelský spor" formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu mezi ním a advokátem je Česká advokátní komora. Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu získáte na internetových stránkách České advokátní komory, viz www.cak.cz.