• Mgr. Tomáš Cimbota

  Mgr. Tomáš Cimbota

  Advokátní kancelář
   

  Kancelář patentového zástupce
  v rozsahu práv na označení a průmyslových vzorů  Působíme na trhu právních služeb od roku 2003.
  Zaměřujeme se na komplexní právní poradenství se specializací na vybrané oblasti českého právního řádu. Právní pomoc poskytujeme klientům v oborech práva obchodního, občanského, trestního, autorského a směnečného.
  Specializujeme se na právní poradenství z oblasti autorských práv, práv průmyslového vlastnictví a problematiky nekalé soutěže.


    Služby   Kontakt

Zaměření & služby

Našim klientům se snažíme nabídnout nejen odborné právní znalosti, ale i individuální přístup k jejich právním problémům a znalost místního justičního prostředí.Zaměření a kompletní služby

Spolupráce

Řešení právních problémů by mnohdy nebylo dostatečné bez spolupráce s dalšími odborníky, a to jak z právního, tak i neprávního prostředí. Advokátní kancelář úzce spolupracuje s dalšími kancelářemi v Olomouci, v Praze i v dalších městech České republiky, takže jsme schopni problémy klienta nechat posoudit a konfrontovat své právní názory i s názory spolupracujících kanceláří.

Praha

Chytilová & spol.

Poradenství průmyslových práv a práv duševního vlastnictví

www

Praha

Ing. Martin Varga, BA

Daňová problematika klientů

www

Přerov

Mgr. Zuzana Geroldová

Služby notářského úřadu

www

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimbota
Advokátní kancelář

Horní náměstí 365/7
Olomouc 772 00
+420 585 221 309
ak.cimbota@volny.cz

Po – Čt   9.00 – 16.00
Pá          9.00 – 14.00

  Informujeme tímto klienty kanceláře v postavení spotřebitelů (nepodnikatelů), že s účinností od 1. 2. 2016 ve vazbě na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi ním a advokátem vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb (či z kupní smlouvy, pokud by takovouto smlouvu advokát a klient uzavřeli), tedy tzv. "spotřebitelský spor" formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu mezi ním a advokátem je Česká advokátní komora. Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu získáte na internetových stránkách České advokátní komory, viz www.cak.cz.