Patentový zástupce

Mgr. Tomáš Cimbota je od května 2017 zapsán v Komoře patentových zástupců ČR pod ev. č. 465 s právem posyktovat služby patentového zástupce v rozsahu práv na označení a průmyslových vzorů.

 

Vybrané poskytované služby v pozici patentového zástupce

  •   známkové rešerše a rešerše průmyslových vzorů (designu),
  •   posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky či průmyslového vzoru,
  •   zpracování přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru vč. zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, EUIPO nebo WIPO,
  •   zajištění obnov platnosti ochranných známek nebo průmyslových vzorů vč. zajištění změn v příslušných rejstřících (licence, zástavní právo, převody)
  •   prolematika zeměpisných označení a označení původu,
  •   právní konzultace, zastupování ve sporových řízeních v postavení patentového zástupce.

 

Poskytování služeb v postavení patentového zástupce je vždy zásadně odděleno od služeb advokáta (zvláštní plné moci, dokumenty patentového zástupce, apod.), Mgr. Tomáš Cimbota je pojištěn samostatně jako patentový zástupce v rozsahu pojištění INTERMARK. 

Odměna za služby patentového zástupce se vždy sjednává jako smluvní a to  na základě požadavku klienta a předchozího nacenění služeb požadovaných po patentovém zástupci.

Pokud požadujete služby patentového zástupce, kontaktujte nás prosím primárně na e-mail: tcimbota@email.cz

 

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimbota
Advokátní kancelář

Horní náměstí 365/7
Olomouc 772 00
+420 585 221 309
ak.cimbota@volny.cz
cimbota@akcimbota.com

Po – Čt   9.00 – 16.00
Pá          9.00 – 14.00

    Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi patentovým zástupcem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb patentového zástupce, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu – www.coi.cz).