Právní služby

Občanské právo

 •    Zastupování klientů ve všech stádiích soudních sporů vč. řízení před Ústavním soudem
 •    Sepisování smluv, kontrola či posouzení obsahu smluv nemovitostí
 •    Zpracování právních rozborů
 •    Kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí
 •    Problematika ochrany osobnosti
 •    Poradenství ve věci vymáhání pohledávek
 •    Problematika vypořádání SJM nebo podílového spoluvlastnictví
 •    Založení spolku, změny stanov spolku

Obchodní právo

 •   Sepisování obchodních smluv
 •   Právní pomoc při založení společnosti
 •   Problematika nekalé soutěže
 •   Zastupování klientů ve všech stádiích soudních sporů z obchodně závazkových vztahů vč. řízení před Ústavním soudem

Trestní právo

 •   Obhajoba v trestním řízení, zastoupení ve všech fázích trestního řízení
 •   Zastoupení poškozených v trestním řízení
 •   Konzultace možných postupů a následků jednání klienta s ohledem na normy trestního práva
 •   Sepisování návrhů, listin a trestních oznámení

Autorské právo

 •   Sepisování smluv (licenční, nakladatelská smlouva, smlouvy o vytvoření díla, užití díla, etc.)
 •   Poradenství v oblasti autorských práv
 •   Právní rozbory k těmto otázkám

Směnečné právo

 •   Poradenství v oblasti směnek a jejich uplatnění
 •   Příprava návrhů směnek a sepisování vyplňovacích směnečných prohlášení
 •   Zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

 •   Poradenství v oblasti ochranných známek, patentů, vynálezů, užitných vzorů a označení původu výrobku
 •   Právní rozbory k těmto otázkám

Mezinárodní právo soukromé

 •   Poradenství v oblasti právních vztahů s cizím prvkem
 •   Sepisování smluv s cizím prvkem
 •   Poradenství v oblasti rozhodčího řízení vč. zastupování klientů v rozhodčím řízení

Poradenství v dalších oblastech práva

 •   Máme zkušenosti se sepisováním smluv z oblasti sportu, zejména o smlouvy mezi sportovcem a sportovním klubem, sportovcem a sponzorem

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimbota
Advokátní kancelář

Horní náměstí 365/7
Olomouc 772 00
+420 585 221 309
ak.cimbota@volny.cz
cimbota@akcimbota.com

Po – Čt   9.00 – 16.00
Pá          9.00 – 14.00